Privacy verklaring

Om u goed te kunnen ondersteunen, hebben we bepaalde persoonsgegevens van u nodig. Voor Stichting Hou je dak vast (HJDV) staat uw privacy voorop. Dat betekent dat we zorgvuldig omgaan met de gegevens die we van u hebben.

We gebruiken uw gegevens alleen voor het doel waartoe u ze aan ons hebt gegeven. We delen of gebruiken ze nooit ergens anders voor zonder uw toestemming, tenzij we daar wettelijk toe verplicht zijn. En we vragen alleen om informatie die we echt nodig hebben.

HJDV werkt volgens de normen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, 2018) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). In die wet staat onder andere dat u ons altijd kunt vragen welke gegevens we precies van u hebben. En dat deze informatie veranderd kan worden, als er iets niet klopt.

Er worden alleen functionele cookies toegepast op deze website. Dit betekent dat we geen tracking cookies of andere cookies waar persoonsgegevens worden gevraagd gebruiken, maar slechts Google Analytics (voor de kaart) waarbij alle gegevens geanonimiseerd worden.

Meer weten?  Vraag dan naar ons privacybeleid, deze staat ook op zorgboeren.nl