De dagbesteding

We bieden alleen dagbesteding aan onze eigen bewoners. 
Op zorgboerderij "hou je dak vast” staat niet de productie centraal maar het leerproces van de deelnemers. Hun eigen persoonlijk ontwikkelingsplan (p.o.p.) is het uitgangspunt voor de begeleiding.

Wij bieden de basisvoorwaarden zoals een veilige stimulerende omgeving, we denken mee, voelen mee, zijn dichtbij want alleen vanuit een prettige werkomgeving komen mensen tot groei.

Op onze boerderij zijn hobbydieren die verzorging nodig hebben. Daarnaast is er de moestuin en zijn er huishoudelijke werkzaamheden zoals wassen, poetsen, koken, boodschappen doen etc. Op creatief vlak  knutselen we afhankelijk van thema’s en interesse van de deelnemers.

Bij alle activiteiten staat het meebeleven en voldoening uit je werk halen voorop. Het gaat er niet om dat alle bonen geplukt zijn maar dat iemand trots is dat hij zelf bonen heeft geplukt. Het ervaren van een aandeel hebben in het dagelijkse gebeuren om je heen geeft een gevoel van eigenwaarde en van daaruit groeit het besef van verantwoording dragen voor jezelf en de ander.
 
Samenstelling dagbesteding 

• Op de donderdag en vrijdag worden de plekken ingevuld door 4 van onze bewoners. 

  

• Onze cliënten hebben een indicatie voor zorgzwaartepakket 5 of 6.  De zorg wordt betaald vanuit het PGB.

•Wij gaan uit van een homogene samenstelling qua zorgzwaarte en insteek m.b.t. begeleiding.