Financiering

De bewoners hebben ieder een indicatie voor langdurige zorg (WLZ) uitgevoerd middels een  
Persoonsgebonden Budget. Hiermee worden de kosten voor zorg, begeleiding en 
ondersteuning betaald.

 
De kosten voor het wonen worden betaald uit de Wajong-uitkering of uit andere 
eigen middelen van de bewoners.