Wij stellen ons aan u voor

Afbeelding invoegen
Wij zijn de ouders van Anne Tops, Dayène Kolenbrander en Jacko Tops
Nadat de opa en oma van Anne een oude boerderij gekocht hadden begon het idee te ontstaan om hier een zorgboerderij te beginnen. In eerste instantie als dagbesteding maar binnen een jaar besloten we dat we ook wonen wilden realiseren.

In augustus 2010 startte het wonen, en in 2012 de dagbesteding.

Onze grote motivatie was onze eigen dochter Anne waarvoor we een plek wilden creëren waar ze gelukkig is en gestimuleerd wordt. We zijn ons gaan verdiepen in verschillende woonvormen en ouderinitiatieven en zo is uiteindelijk dit plan ontstaan. In eerste instantie bedacht vanuit de behoefte van Anne maar al snel kwamen medebewoners en hun vragen in beeld. Hoewel dit ons initiatief is willen we dat zorgboerderij ”hou je dak vast” wordt gedragen door alle ouders. Samen zorgen we met het personeel voor het welzijn van onze kinderen.
We zijn als inwonend echtpaar begonnen maar uiteindelijk beiden ergens anders gaan wonen. Eerst is in februari 2016 Jacko Tops verhuisd naar Cuijk en in januari 2019 is Dayène Kolenbrander naar Wilbertoord vertrokken. We vormen samen nog steeds het bestuur en zijn als coördinatoren werkzaam gebleven binnen onze zorgboerderij. De nachtzorg word grotendeels nog steeds door ons ingevuld en we vormen samen met het team de ruggegraat van onze stichting. 

Onze jongste dochter Gemma (geboren 12-1-1994) woonde de eerste jaren ook in het huis en was onderdeel van het geheel. Inmiddels woont ze samen met haar  partner en dochtertjes Liv, Sef en Molly in Wilbertoord. Onze oudste dochter Ninke (11-04-1986) woont samen met haar man Marnix en zoon Eef en dochtertje Jet in Cuijk. Zowel onze kinderen als kleinkinderen komen veel in Mill en we vormen met z'n allen een soort familie waarvan ook de oma van Anne die op het terrein wonen onderdeel zijn. 

 

Dayene Kolenbrander (05-03-1963).

Mijn belangstelling voor werken in de zorg is ontstaan doordat mijn ouders rond mijn 15e jaar begonnen met het opvangen van pleegkinderen en dit 30 jaar hebben volgehouden. Ik begon dan ook aan mijn opleiding HBO-IW met het idee in de jeugdzorg te gaan werken tot ik tijdens mijn 2e jaar stage ging lopen op Maria Roepaan en voor het eerst in aanraking kwam met mensen met een verstandelijke beperking. Dit was voor mij een onbekende wereld waar ik als ik eerlijk ben in het begin bibberend in stapte. Al snel kwam ik er echter achter dat mijn hart bij deze groep mensen lag en heb ik mijn jaar stage op het gezinsvervangende tehuis (GVT) in Cuijk gelopen.

Na mijn opleiding heb ik eerst mijn oudste dochter gekregen om daarna tijdelijk als invaller weer op het GVT te gaan werken. Hierna heb ik een uitstapje naar jeugdzorg gemaakt door 3 jaar als coördinator te werken bij de stichting Begeleid Zelfstandig Wonen in Cuijk. Nadat onze Anne geboren was heb ik toch weer gesolliciteerd op het GVT, nog niet wetend dat mijn dochter ook behoorde tot de doelgroep die mij zo trok.

Na 8 jaar heb ik de overstap naar het bijzonder onderwijs gemaakt, de Mikado school in Gennep waar ik 3 jaar in een klas met MCG leerlingen heb gewerkt. Alle ervaring die ik in mijn werk heb opgedaan heb ik gebruikt voor het opzetten van de zorgboerderij. Zo ben ik begonnen met 1 dag stage voor Anne en een medeleerling vanuit de Mikadoschool. Dit was niet alleen voor hen heel leerzaam  maar ook voor mij een mooie oefenschool. Van daaruit zijn onze plannen verder gegroeid en zijn we in augustus 2010 gestart met het wonen en in 2012 met de officiële dagbesteding

 

Jacko Tops (27-06-1961).
Na mijn diensttijd ben ik de parttime opleiding MBO-IW gaan doen en op Maria Roepaan gaan stage lopen op een afdeling met bedlegerige laag niveau verstandelijk gehandicapten. Na mijn opleiding ben ik overgestapt naar het verpleeghuis waar ik 4 jaar gewerkt heb met dementerende ouderen. Hierna ben ik 10 jaar helemaal uit de zorg gegaan en gaan werken in de metaalindustrie als kwaliteitscontroleur. Mijn ervaringen in het bedrijfsleven en mijn ervaringen en opleiding in de zorg heb ik daarna  12 jaar gebruikt bij de IBN- groep als teamleider en rayonleider. In 1991 ben ik ouder geworden van een verstandelijk gehandicapte dochter en deze ervaring leidde er toe dat ik vanaf augustus 2010 volledig ben gaan werken voor onze eigen stichting.