Onze visie


Onze naam staat symbolisch voor onze visie. Een dak boven je hoofd hebben heeft vele betekenissen. Je hebt letterlijk een dak boven je hoofd nodig, dit is voor ieder mens een basisvoorwaarde om prettig te kunnen leven. In onze maatschappij zijn er gelukkig daken maar je moet wel zelf in staat zijn om te zorgen dat je een dak boven je hoofd krijgt en houdt. Je kunt ook figuurlijk uit je dak gaan, van vreugde maar ook van boosheid en angst. Als de wereld niet altijd duidelijk is ga je vaker uit je dak en kun je je dak zelfs kwijt raken. Een angstige nare situatie voor jezelf en je omgeving. Soms kan je eigen dak je beperken, voelen mensen zich zo veilig onder hun eigen dakje dat ze niet meer openstaan voor hun omgeving en veel moois in het leven mislopen. Mensen met een (ernstige) verstandelijke beperking en autisme hebben hulp nodig om hun dak vast te houden en om onder hun dakje vandaan te komen. Deze hulp willen we bieden in de vorm van een kleinschalige woon- en werkplek met vaste begeleiding die 24 uur aanwezig is. Een plek die rust, ruimte, natuur, veiligheid en gezelligheid biedt en stimulerend werkt. Zowel in de dagbesteding als bij het wonen gaan wij uit van de mogelijkheden van onze mensen, waarbij we natuurlijk wel rekening houden met hun beperkingen. Ons primaire doel is het welbevinden van onze bewoners want alleen vanuit welbevinden is groei mogelijk.