De stichting

Stichting "hou je dak vast" is ontstaan vanuit een ouderinitiatief.
De doelstelling van de stichting is het bieden van een kleinschalige woon- en werkplek met vaste begeleiding.
Deze woon- en werkplek is gelegen in een natuurlijke omgeving met veel ruimte zowel binnen als buiten. Een plek die veilig en gezellig is, maar ook stimulerend en leerzaam.
Ons primaire doel is het welbevinden van onze bewoners want alleen vanuit welbevinden is groei mogelijk.
De begeleiding wordt door een klein en hecht team gegeven waarvan de initiatiefnemers de spil vormen. 
We zijn in augustus 2010 gestart met wonen en in september 2012 met de dagbesteding.

 
De stichting bestaat uit een bestuur en een raad van toezicht. We hebben bewust gekozen voor de stichtingsvorm om de continuïteit in de toekomst te waarborgen. 
Het bestuur bestaat uit 2 personen, te weten de initiatiefnemers; Jacko Tops en Dayène Kolenbrander. Om de professionaliteit te bewaken is er de raad van toezicht.
De raad van toezicht is een belangrijk onderdeel van de stichting, zij kijkt mee en beslist mee en geeft op die wijze ondersteuning aan het bestuur.  Onze raad van toezicht bestaat uit 3 personen met ieder hun eigen expertise: Huub Derksen (verzekeringswezen), Patrick van Amelsvoort (financiën) en Jan Schipper (ouder).
Leden van het bestuur en de raad van toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun tijd en/of werk voor de stichting. 

 
Vraaggerichte werkwijze

Wij gaan in onze werkwijze uit van vraaggerichte zorgsturing. Dit houdt in dat we altijd proberen duidelijk te krijgen wat onze bewoners nodig hebben en we daar onze begeleiding op in zetten. De individuele zorgvraag staat voorop maar mag nooit ten koste gaan van het welbevinden van medebewoners.  

 

Ouderparticipatie
Participatie van ouders en/of verwanten vinden wij een zeer belangrijke voorwaarde om te komen tot een vraaggestuurde ondersteuning van onze bewoners. Open en duidelijke communicatie van bestuursleden en personeel is van wezenlijk belang om samen te zorgen voor het welbevinden van onze bewoners. In onze ouderraad zit van iedere bewoner 1 ouder.